รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่บัดนี้ – 6 กรกฎาคม 2561
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคปกติวันจันทร์-ศุกร์ ภาคพิเศษวันอาทิตย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษวันเสาร์-อาทิตย์