วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิืชาชีพครู ได้จัดกิจกรรมสัมมนา หลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2560

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Related Post