วันที่ 8 มีนาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2559

28870438_2058807424341477_286914636555209692_n

Related Post