วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 1 ณ ตลาดโก้งโค้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

28276999_2051787381710148_3610342496814325841_n

Related Post