วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ณ วัดใหญ่ชัยมงคล

28166682_2049168605305359_4190467243293545835_n

Related Post